I Östersund finns tre förskolor, Bikupan, Guldkusten & Fröhuset som är enskilt drivna och är fristående dotterbolag till ett litet bolag ifrån Norge som heter Alba barnehager. För tillfället är alla platser fyllda men ni är välkommen att ert/era barn i vår .

Våra förskolor har ingen ambition att göra vinst utan en eventuell vinst går till att utveckla vår verksamhet. Våra intäkter utgörs av de bidrag vi får från Östersunds kommun samt föräldraavgifter vilka är baserade på maxtaxan. Vi följer de regler och rättigheter som övriga förskolor i Östersunds kommun har att följa.

Vi vill vara ett komplement till hemmen och ser på förskolan som alla barns rätt till en pedagogisk verksamhet i kombination med föräldrarnas behov. Vi drivs av ambitionen att utveckla vår pedagogiska verksamhet utifrån den pedagogiska filosofin som lever på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i norra Italien (Reggio Emilia Institutet Sverige).

Familjerna är en viktig del av våra förskolor. Familjernas kompetenser berikar förskolan och tillsammans med de utvecklas verksamheten.  Som familj får ni möjlighet att ta del av och diskutera förskolans pedagogiska verksamhet och val, bl.a. genom möten i olika former där det ges möjlighet att få en djupare inblick i barnens vardag med hjälp av bilder och tankar om det nyfikenhetsområde vi befinner oss i just nu.

Annonser